הדפס עמוד    
 
קטגוריות

הצטרף לרשימת התפוצה
הכנס את כתובת הדוא"ל שלך וקבל את חדשות האגודה ישירות למייל.
 מאשר/ת קבלת דיוור למייל

לנד וואטשגיליון מס  32 אוקטובר 2008

האגודה לצדק חלוקתי חושפת חוות דעת של מנהלת בכירה במינהל מקרקעי ישראל, המעבירה ביקורת קשה על החלטת המועצה 979
מחוות הדעת עולה, כפי טענות האגודה בבג"צ, כי אין מדובר בעיגון זכויות החקלאיים, כהגדרת ההחלטה, אלא בהענקת זכויות בלתי סבירות בעליל במקרקעי הציבור. זכותו של החקלאי משולה בחוות הדעת לתרנגולת המטילה ביצי זהב "אין זו רק ביצת זהב אחת, אלא תרנגולת שעתידה לייצר מספר ביצי זהב".

קרא עוד

גובשו המלצות הצוות הבינמשרדי בעניין החלטה 969 הקובעת פיצוי למתיישבים שאדמתם הופשרה לבנייה
בין ההמלצות: מעבר לפיצוי על ידי שומה פרטנית; החלת חובת פרסום של החלטות הפיצוי; ביטול תמריצים בגין וותק והיבטי תכנון; ביטול הסעיף המתיר לחברות לעיבוד חקלאי להמשיך להחזיק בקרקע לאחר שינוי הייעוד ועוד.

קרא עוד

פורסמו נימוקי ביהמ"ש העליון בעניין אי מינויו של יואל לביא למנהל מנהל מקרקעי ישראל
רקע: יואל לביא הגיש את מועמדותו לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ונמצא מתאים לתפקיד על ידי ועדת איתור ואף היה המועמד המועדף של השר שהתכוון להמליץ על מינויו בפני הממשלה. ברם, בטרם הובאה מועמדותו לאישור הממשלה, נתן היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת בה נקבע כי יואל לביא אינו כשיר להתמנות לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל וכי "לא ניתן להביא את מועמדותו של מר לביא בפני הממשלה, הממשלה אינה רשאית, מבחינה משפטית למנותו".

קרא עוד

עדכונים לחודש אוקטובר 2008
הליכים משפטים, הגשת ניירות עמדה, ועדכונים נוספים... העתירה נגד החלטות 979 ו1101 – האגודה לצדק חלוקתי הגישה תגובתה לתיקון החלטה 979 (החלטה 1155), אשר מחילה הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית גם על התשלומים המשתלמים לפי החלטה 979 (למעט תשלום דמי החכירה בשיעור של 3.75%)(לעיון בפרסום קודם של האגודה בעניין).

קרא עודעמוד ראשי   |    מי ארנחנו   |    לנד ווטש   |    מפעיליות האגודה   |    פרסומים   |    קישורים   |    צור קשר   |    עברית   |    العربية   |    English
האגודה לצדק חלוקתי יפו 51, ת.ד. 125 חיפה, מיקוד 31000 טלפקס: 04-8555456
כל הזכויות שמורות © Built by B-com